Nikola Sekerešová

Pred výberom strednej školy som mala veľký rešpekt. Nevedela som, čo od nej očakávať, avšak po štyroch rokoch môžem s radosťou povedať, že to bola najlepšia voľba v mojom živote, prostredníctvom ktorej som si prešla viacerými zaujímavými udalosťami, aktivitami a príležitosťami, aké sa bežne u mladého študenta nevidia. Vďaka strednej škole som sa začala aktívne zapájať do školských aj mimoškolských aktivít, mala som možnosť napredovať a byť nápomocná. Prostredníctvom neustálych aktivít sa zo mňa stala komunikatívna, sebavedomá a všetkému otvorená žiačka, ktorá chce svoje skúsenosti a poznatky využívať aj naďalej, počas ďalšieho štúdia a taktiež aj v programoch, pre ktoré moje nadobudnuté skúsenosti budú prínosom.